Sant Pacià

Els caputxins de Catalunya: de l’adveniment borbònic a l’ocupació napoleònica

2021-02-17T16:35:06+01:00

Els caputxins de Catalunya: de l’adveniment borbònic a l’ocupació napoleònica, 1700-1814 és una documentada aproximació a la vida quotidiana, actituds, mentalitat i cultura dels caputxins del Principat durant el segle divuitè des de la vinguda dels Borbons (1700) fins al final de l’ocupació napoleònica (1814). Al llarg de l’obra s’analitza l’origen social i formació de les [...]

Els framenors caputxins a la Catalunya del segle XIX

2021-02-17T16:34:22+01:00

Els framenors caputxins a la Catalunya del segle XIX, és una sòlida i documentada investigació històrica a propòsit de la difícil represa de la vida institucional i conventual dels caputxins catalans després de la invasió napoleònica (1814), i també sobre les diverses i successives exclaustracions promogudes pel govern liberal que paralitzaren la vida conventual dels [...]

La Província de framenors caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat de la guerra civil

2021-02-17T16:33:26+01:00

La Província de framenors caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat de la guerra civil, és una minuciosa i documentada investigació històrica sobre la consolidació i desenvolupament de la vida institucional dels caputxins catalans, des de la restauració de la Província de Catalunya l’any 1900, fins a l’esclat de la guerra civil i [...]

L’Antimodernisme i el Cardenal Vives i Tutó

2021-02-17T16:32:45+01:00

El modernisme no és simplement un fet intern de l’Església, una “baralla entre catòlics”, sinó que afecta a catòlics i no catòlics, a creients i no-creients, amb reflexos polítics i socials. Condemnat, vituperat i considerat com una peste, el moviment modernista ha restat dins l’Església com un referent imprescindible: tant per a qui en tem [...]

Les Clarisses-caputxines a Catalunya i Mallorca: de la fundació a la guerra civil (1599-1939)

2021-02-17T16:31:38+01:00

Amb aquesta investigació d’història franciscana, l’autor ofereix una sòlida aportació al coneixement de la vida religiosa femenina als Països Catalans. A través de l’estudi dels diversos monestirs de clarisses-caputxines ubicats a Catalunya i Mallorca, des de la primera fundació a Barcelona (1599) fins a la guerra civil (1936), fer una minuciosa reconstrucció de la vida [...]

El terç ordre dels caputxins

2021-02-17T16:30:58+01:00

Al llarg d’aquesta recerca s’ofereix una aproximació històrica, àmpliament documentada, sobre el laïcat franciscà vinculat als caputxins catalans i, alhora, s’aporten nous elements per a la comprensió de la història espiritual i cultural de la Catalunya contemporània. L’evolució històrica del laïcat franciscà feia temps que esperava ser investigada amb el rigor i competència que caracteritzen [...]

Tres segles de vida missionera: la projecció pastoral “ad gentes” dels framenors caputxins de Catalunya

2021-02-17T16:29:25+01:00

Amb aquesta investigació l’autor ens descriu, amb abundosa documentació inèdita, l’experiència missionera duta a terme pels caputxins catalans al llarg de la seva història, des de les primeres temptatives efectuades durant el segle XVII fins als nostres dies. L’autor ha reeixit en l’elaboració d’una obra de gran solidesa que es pot llegir com una gran [...]

Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la fundació a la guerra civil

2021-02-17T16:28:40+01:00

A través d’abundosa documentació inèdita, l’autor examina les diverses aportacions dels caputxins catalans a la pastoral i a la cultura catalana, especialment en el camp de les biblioteques, de l’espiritualitat, de la predicació i dels estudis filosòfics i teològics, en un extens període que va des de l’establiment dels framenors caputxins a Catalunya (1578) fins [...]

La predicació dels framenors caputxins des de l’arribada a Catalunya al Concili Vaticà II (1578-1965)

2021-02-17T16:27:59+01:00

Després d’estudiar la contribució dels framenors caputxins a la cultura catalana, en aquest volum número 100 de la “Col·lectània Sant Pacià”, l’autor, a partir d’una rica i abundant documentació inèdita, examina una de les aportacions més significatives d’aquests fills de sant Francesc a la vida pastoral del nostre poble assolida a través de la incidència [...]

Els frares caputxins de Catalunya: de la segona república a la postguerra

2021-02-17T16:27:20+01:00

Després d’examinar la contribució dels caputxins a la cultura catalana, a la predicació i al foment de les devocions populars, Valentí Serra de Manresa ofereix en aquest nou volum de la “Col·lectània Sant Pacià” una documentada aproximació a la vida fraterna i a la projecció pastoral dels framenors caputxins de Catalunya durant els anys de [...]

Go to Top