La Província de framenors caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat de la guerra civil, és una minuciosa i documentada investigació històrica sobre la consolidació i desenvolupament de la vida institucional dels caputxins catalans, des de la restauració de la Província de Catalunya l’any 1900, fins a l’esclat de la guerra civil i persecució religiosa de 1936. Al llarg de la monografia, l’autor ofereix la descripció i anàlisi del progressiu inseriment dels frares caputxins al moviment cultural i catalanista dels primers anys del segle vintè, amb notícies inèdites, molt valuoses, sobre aspectes poc coneguts de la seva vida interna als convents i sobre llur aportació al franciscanisme cultural, junt amb una visió de síntesi sobre l’enorme tasca missionera realitzada a ultramar pels caputxins de Catalunya.

El Dr. Joan Bada, prologuista de l’obra, assenyala que, a la recerca d’una història total, fra Valentí Serra ha contextualitzat, i  globalitzat, els diversos aspectes de la seva recerca d’història eclesiàstica en el seu inseriment i vinculació amb els fets civils.