Després d’estudiar la contribució dels framenors caputxins a la cultura catalana, en aquest volum número 100 de la “Col·lectània Sant Pacià”, l’autor, a partir d’una rica i abundant documentació inèdita, examina una de les aportacions més significatives d’aquests fills de sant Francesc a la vida pastoral del nostre poble assolida a través de la incidència de la predicació en la població catalana.

Amb una meticulosa anàlisi de les fonts doctrinals i de la metodologia pròpia de l’ars faciendi sermones dels frares caputxins, l’autor presenta els principals temes homilètics i dedica alguns apartats a l’estudi del foment de les devocions populars d’inspiració franciscana. Finalment, exposa el contingut social dels sermons predicats a la caputxina, tot oferint una visió geogràfica de la irradiació pastoral dels framenors caputxins, des de la seva arribada a Catalunya (1578) fins a la cloenda del Concili Vaticà II (1965).

En els moments eclesials que estem vivint, i situats de ple en els reptes de la nova evangelització, la publicació d’aquest estudi és molt oportuna.