SER FRARE AVUI

LA VIDA DE FRARE NO ES DEFINEIX PER UNA TASCA CONCRETA

La vida de frare no es defineix per una tasca concreta. L’essencial és ésser una fraternitat orant, enmig del món. És a dir, vida de germanor compartint amb altres i pregària comunitària i personal.

El treball pastoral és molt divers, depenent del carisma de cadascú; pot anar des de l’atenció als pobres, a la catequesi, predicació, classes, recessos, acompanyament personal, hospitals…

Les tasques domèstiques de la casa es fan entre tots, i cadascú es reserva temps per a la lectura i l’estudi.

HORARI

habitual d’una comunitat

 • Pregària Laudes
 • Serveis d’eucaristies

 • Esmorzar

 • Treball

 • Pregària del migdia

 • Dinar

 • Descans

 • Treball o estudi

 • Lectio Divina (meditació)

 • Vespres

 • Sopar

 • Descans