A IGUALADA

Lectio Divina. Primer dilluns de mes a les 19.30 h
Franciscanisme. Tercer dilluns de mes a les 19.30 h

A Pompeia

Literatura, Art i Cristianisme IV

Tercer dijous de mes a les 20.00 h

A SARRIÀ

Vida i Espiritualitat de Sant Francesc d’Assís II

De gener a juny. Tercer dijous de mes a les 20.00 h

Setmana de la Comunitat. 8 i 9 de maig

Orde Franciscà Seglar

Vida franciscana i apostolat en cada fraternitat:

19 de setembre. Ramon Maria Nogués, escolapi. Barcelona.

24 d’octubre. Trobada fraterna de pregària amb el Santíssim. Fra Francisco Pesquera, OFM Conv. Barcelona.

28 de novembre. Valors franciscans. Antonio Álvarez, ministre nacional OFS. Lleida.

12 de desembre. Recés d’Advent. Carta als Fidels. Fra Josep M. Segarra, OFM Cap. Catequesi franciscana a través de la màgia. Barcelona.

23 de gener. Una vida amb valors. Humilitat. Història de les fraternitats de l’OFS de Catalunya. Vídeo i treball.

27 de febrer. Recés de Quaresma i Via Crucis. Fra Joaquim Recasens, OFM. Igualada.

27 de març: Una vida en valors. Simplicitat i senzillesa. Reptes de la OFS en la societat actual. Javier Conejo, OFS.

CURS SOBRE JESÚS DE NATZARET

CURS COMPLERT

8 Conferències sobre Jesús de Natzaret

1. Atansar-nos a Jesús de Natzaret. Des d’on?

Fra Josep Manuel Vallejo

2. El nucli del missatge de Jesús: el Parenostre

Fra Josep Manuel Vallejo

3. El Jesús de la Història

Fra Josep Manuel Vallejo

4. El sermó de la muntanya

Fra Josep Manuel Vallejo

5. Passió, mort i resurrecció

Fra Lluís Arrom

6. La resurrecció de Jesús

Fra Josep Manuel Vallejo

7. Jesús en l’evangeli de Marc, Mateu i Lluc

Fra Jesús Romero

8. Jesús en l’evangeli de Joan

Fra Francesc M. Sánche

CURS SOBRE L’ESPERIT SANT

CURS COMPLERT

CONFERÈNCIES SOBRE L’ESPERIT SANT

1. Pot intervenir Déu en la nostra vida?

Fra Josep Manuel Vallejo

2. L’experiència dels místics

Fra Josep Manuel Vallejo

3. L’Esperit Sant en l’Antic Testament

Fra Josep Manuel Vallejo

4. Jesús, l’home ple de l’Esperit Sant


Fra Jacint Duran

5. L’Esperit Sant en el Nou Testament


Fra Jesús Romero

6. Sant Francesc i l’Esperit del Senyor


Fra Jacint Duran

7. Com discernir l’Esperit en la vida quotidiana


Fra Lluís Arrom

8. Les fonts de l’espiritualitat. Viure en l’Esperit

Fra Josep Manuel Vallejo

CONFERÈNCIES HISTÒRIA DE L’ESPIRITUALITAT CRISTIANA

PROGRAMA

Fra Josep Manuel Vallejo

2. Els Pares del Desert


Josep Torné

3. Sant Basili


Míriam Tarruell i Núria Núñez

4. Sant Agustí d’Hipona


Miquel Oliveras

5. Sant Benet i els monjos occidentals


Sergi d’Assís

6. Sant Bernat de Claravall


Llorenç Sagalés

7. Sant Domènec de Guzmán (Pendent)


Fra Eduard Rey

8. Sant Francesc i la naturalesa

Fra Josep Manuel Vallejo

9. Santa Clara d’Assís (Pendent)


Natàlia Plá

10. Sant Bonaventura (Pendent)


Fra Jacint Duran

11. Beat Ramon Llull


Fra Eduard Rey

12. Sant Joan de la Creu


Fra Josep Manuel Vallejo

13. Sant Felip Neri (Pendent)


Fra Josep Manuel Vallejo

14. Sant Francesc de Sales (Pendent)

 

Gmà Ramon Muray
15. Santa Joaquima de Vedruna (Pendent)


Gna Mabel Burgell

16. Sant Silvà del Mont Athos


Fra Jesús Romero

17. Sant Serafí de Sarov (Pendent)


Fra Jesús Romero

18. Santa Teresa de Lisieux (Pendent)


Fra Lluís Arrom