Els caputxins de Catalunya: de l’adveniment borbònic a l’ocupació napoleònica, 1700-1814 és una documentada aproximació a la vida quotidiana, actituds, mentalitat i cultura dels caputxins del Principat durant el segle divuitè des de la vinguda dels Borbons (1700) fins al final de l’ocupació napoleònica (1814). Al llarg de l’obra s’analitza l’origen social i formació de les vocacions, s’examina la filiació política dels frares caputxins durant la Guerra de Successió, la Guerra Gran i la Guerra del Francès (o de la Independència) i, sobretot, s’estudia amb tot detall el contingut de les biblioteques i aportacions culturals dels caputxins setcentistes i, també, s’analitza acuradament l’abast de llur incidència social a través de la predicació, així com la significació de llur acció missionera a la Guaiana en aquest suggestiu període històric.