A exemple de sant Francesc que cuidava els leprosos

Un aspecte essencial de la vocació franciscana és el d’ésser amics dels pobres i desvalguts, viure entremig d’ells i acollir-los i atendre’ls com a germans.

És per això que a cada convent hi ha un equip de frares i laics dedicat a l’atenció social: repartiment d’aliments, ajuda a lloguers, rebuts d’aigua, llum, farmàcia…

No sols això, sinó que es procura habilitar un espai on es pugui esmorzar o berenar amicalment i establir conversa i amistat personal.

Al  convent de Mallorca, on cada dia s’atén cap a 300 persones, el dia de Nadal s’organitza un dinar a l’església, servit pels voluntaris, per a totes les persones que s’atén durant l’any.