Escrits de Sant Francesc

Escrits de Santa Clara

Sant Bonaventura

Anònim

Tomàs de Celano

Autors anònims contemporanis