Amb aquesta investigació d’història franciscana, l’autor ofereix una sòlida aportació al coneixement de la vida religiosa femenina als Països Catalans. A través de l’estudi dels diversos monestirs de clarisses-caputxines ubicats a Catalunya i Mallorca, des de la primera fundació a Barcelona (1599) fins a la guerra civil (1936), fer una minuciosa reconstrucció de la vida quotidiana i l’espiritualitat de les caputxines catalanes. Complementàriament, s’aporta una nova semblança biogràfica de Sor Àngela Margarida Serafina Prat, a més de l’esbós biogràfic d’algunes de les religioses més emblemàtiques de la primera generació caputxina. La present monografia s’ha elaborat amb abundosa documentació inèdita de gran qualitat, i enceta el camí de futures recerques sobre la vida contemplativa femenina a casa nostra. Aquest és el quart llibre que l’autor publica dins la Col·lectània Sant Pacià.