La Litúrgia de les Hores és la pregària de l’Església. Oberta a tots els fidels, acompanya el ritme dels dies i dels temps de l’any amb els salms i les lectures. Al llarg de l’any, els frares caputxins celebren sants propis que no apareixen en el calendari universal de l’Església, o hi apareixen més discretament. Són els que trobareu en aquests dos volums. Sempre van precedits d’una petita introducció biogràfica. Són especialment recomanables les lectures de l’Ofici de Lectura, sovint tretes dels escrits del propi sant que es celebra o dels testimonis que el van conèixer. Ens acosten a la història de l’orde franciscà i de la reforma caputxina des de la perspectiva dels seus representants més qualificats: els sants.