Amb aquesta investigació l’autor ens descriu, amb abundosa documentació inèdita, l’experiència missionera duta a terme pels caputxins catalans al llarg de la seva història, des de les primeres temptatives efectuades durant el segle XVII fins als nostres dies. L’autor ha reeixit en l’elaboració d’una obra de gran solidesa que es pot llegir com una gran saga: la història de moltes generacions de framenors caputxins dedicats a la propagació de la fe cristiana en terres molt llunyanes d’Amèrica, Oceania i Àsia. Aquest és el sisè llibre que l’autor publica dins la “Col·lectània Sant Pacià”, i esdevé una significativa aportació a l’estudi dels reptes de la inculturació de la fe catòlica.