Després d’examinar la contribució dels caputxins a la cultura catalana, a la predicació i al foment de les devocions populars, Valentí Serra de Manresa ofereix en aquest nou volum de la “Col·lectània Sant Pacià” una documentada aproximació a la vida fraterna i a la projecció pastoral dels framenors caputxins de Catalunya durant els anys de la Segona República, la cruent Guerra Civil i la persecució religiosa i, finalment, en la represa de la vida eclesial durant els primers anys de la postguerra (1931-1942). Obra d’interès per als estudiosos de l’Església de Catalunya en època contemporània.