Francesc d’Assís a Catalunya, 800 anys. XXIV Jornades d’Estudis Franciscans

2021-02-17T17:17:48+01:00

Aquest volum recull les ponències de les XXIV Jornades d’Estudis Franciscans que tingueren lloc el mes de juny de 2014 a la Facultat de Teologia i al Monestir de Pedralbes. Precisament en aquest any 2014 se celebraven els vuit-cents anys del pas de Sant Francesc per la Península Ibèrica. Moltes tradicions, alguns testimonis en pedra [...]

Estils Franciscans ara i aquí

2021-02-17T17:16:33+01:00

Davant dels grans canvis produïts a la societat i a l’Església en els darrers decennis, ens plantegem en aquestes Jornades com algunes de les diverses branques de la Família Franciscana han reaccionat davant d’aquesta situació. Ho fem a partir d’una taula rodona on fra Jacint Duran ofm cap, fra Francesc Linares ofm, fra Gonzalo Fernández-Gallardo [...]

Jornades d’Estudis Franciscans 17/06/2017

2021-02-17T17:15:18+01:00

Les ponències que presentem són fruit de les Jornades d’Estudis Franciscans celebrades el 17 de juny de 2016 a la Facultat de Teologia de Barcelona. En ocasió del cinquè centenari de naixement de santa Teresa de Jesús es va organitzar a Arenas de San Pedro una exposició sobre la influència franciscana en l’espiritualitat de la [...]

Franciscans i sultans

2021-02-17T17:07:43+01:00

Les ponències que presentem són fruit de les Jornades d’Estudis Franciscans celebrades el 14 i 15 de juny de 2019 a la Facultat de Teologia de Barcelona i a les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció. Encapçala les Jornades una ponència del pare Simeón Stachera ofm, vicari general de Tànger, sobre la dilatada presència dels franciscans al Marroc, la [...]

Déu meu, per què?

2021-02-17T17:05:58+01:00

Poc abans de morir l’abbé Pierre va publicar aquest llibre, on amb una gran sinceritat i simplicitat parla dels grans temes de la vida: el sofriment, el cel, el sentit de la vida, la sexualitat, la crida de Jesús…. En Joan Botam, caputxí i molt conegut de tots nosaltres, ha fet el pròleg del llibre i [...]

Spiritualità dell’Antico Testamento

2021-02-17T17:05:14+01:00

Fra Frederic Raurell acaba de publicar, en italià, el volum Spiritualità dell’Antico Testamento, dintre de la col·lecció Corso di Teologia Spirituale, de l’editorial EDB. El volum comença amb algunes qüestions de mètode: què és específic de l’espiritualitat bíblica respecte de la teologia bíblica, la relació entre exegesi i espiritualitat bíblica i els mètodes usats a [...]

Memòries de mossèn Josep Dalmau

2021-02-17T17:04:36+01:00

Vam contactar personalment amb mossèn Dalmau per demanar-li una col.laboració en la miscel.lània “Jordi Llimona, Rebel i Fidel” publicada l’any 2007 per Editorial Mediterrània. Company de mossèn Pedrals, mossèn Totosaus i fra Jordi Llimona en el judici per la manifestació de capellans de l’any 1966, li demanàvem un testimoniatge d’aquell episodi. El seu assentiment fou [...]

Go to Top