Davant dels grans canvis produïts a la societat i a l’Església en els darrers decennis, ens plantegem en aquestes Jornades com algunes de les diverses branques de la Família Franciscana han reaccionat davant d’aquesta situació.

Ho fem a partir d’una taula rodona on fra Jacint Duran ofm cap, fra Francesc Linares ofm, fra Gonzalo Fernández-Gallardo ofmconv, i sor M. Victòria Triviño osc, expressen els seus punts de vista. Arrodoneix el tema fra Abel García-Cezón amb una ponència intitulada “Franciscanismo: lo antiguo y lo nuevo en armonía”.

En ocasió del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull i la seva imminent canonització, publiquem un article de Mn. Gabriel Ramis, de Mallorca, sobre els processos de Beatificació de Ramon Llull al llarg de set segles.

En ocasió de la descoberta d’una nova biografia antiga de sant Francesc, de Tomàs de Celano (1232), vam convidar a l’estudiós del franciscanisme Jacques Dalarun, perquè ens la donés a conèixer. Reproduïm la conferència que ens va donar.