Les ponències que presentem són fruit de les Jornades d’Estudis Franciscans celebrades el 16 i 17 de juny de 2017 a la Facultat de Teologia de Barcelona i al Monestir de Pedralbes.
La ponència que dóna nom a aquestes Jornades, “Companys de sant Francesc”, a càrrec de fra Eduard Rey, versa sobre un element fonamental de la mística de sant Francesc, la relació amb els germans. Fora dels anys de la conversió, a Francesc sempre se’l veu rodejat de companys. Ell mateix afirmarà que Déu parla a través dels germans.
Un dels germans més propers i discutits de sant Francesc fou fra Elies de Cortona. Fra Valentín Redondo aporta una llum molt aclaridora a la figura d’aquest germà tan qüestionat per la Història Franciscana.
En ocasió del centenari de la Milícia de la Immaculada fundada per sant Maximilià Maria Kolbe, el germà Gonzalo Fernández ens ofereix una ponència sobre aquest franciscà màrtir a Auschwitz.
Sor Maria Victoria Triviño ens endinsa en el coneixement d’una de les místiques més importants de la tradició franciscana al segle XVI: Sor Juana de la Cruz, “la Santa Juana”.
En la línia que seguim, ja fa uns anys, de donar a conèixer experiències de presència franciscana en àmbit islàmic, presentem el testimoni de la Gna. Maria del Pilar Serrano que ha viscut a Burkina Fasso, Níger i Togo durant quaranta anys.
En apèndix ajuntem la conferència que va fer fra Juan Carlos Moya el mes de març sobre l’experiència missionera de fra Juníper Serra, en ocasió de la seva canonització.