Aquest volum recull les ponències de les Jornades d’Estudis Franciscans que tingueren lloc el mes de juny de 2010 i que tractaren el tema “Franciscanisme i cultura actual”.

La presència significativa del Cristianisme en cada època i cultura necessita la Teologia, la qual, atenta al pensament secular, incultura el missatge i parla amb el llenguatge i les categories de l’època, i respon als seus anhels i necessitats més profunds.

La nostra cultura, marcada per la pluralitat ètica i religiosa, per la globalització i per l’individualisme que apel·la al dret a la llibertat absoluta i a l’autorealització, ha idolatrat la ciència i la tècnica, desvinculant-la de tota tradició. Ara, aquesta cultura es troba enmig d’una greu crisi econòmica i social, mancada de perspectiva de futur.

Paradoxalment, també es dóna un gran anhel de religiositat i espiritualitat, un esclat de solidaritat, una enyorança de la Naturalesa i un desig de vèncer la solitud i el no sentit de la vida.

En aquesta societat europea, el pensament franciscà –místic, pràctic, fratern–, profundament optimista perquè és cristocèntric, mira amb optimisme l’esdevenidor i vol contribuir a guarir ferides i angoixes actuals.

Aleshores, aquestes jornades volen ser una ocasió de trobament i diàleg entre el pensament teològic que brolla de la tradició franciscana –amb la seva primacia del bé sobre l’ésser i de l’amor sobre la veritat, amb la seva concepció de l’ésser com a do gratuït, amb la seva afirmació de la llibertat com a bona notícia i la reconciliació com a fi últim– i els pensadors que més han marcat la nostra cultura actual.