Aquest volum recull les ponències de les Jornades d’Estudis Franciscans que tingueren lloc a Barcelona, el mes de juny de 2011, sobre la temàtica “Clara d’Assís i la mística femenina dels segles XII-XIII”.

Al vespre del diumenge de Rams de 1212, una noia jove de nom Clara de Favarone fugia de la casa paterna per unir-se al moviment iniciat per Francesc d’Assís i els seus frares. En ocasió d’aquests vuit-cents anys, en les nostres Jornades hem volgut atansar-nos a la personalitat de Clara d’Assís en el context del ressorgiment evangèlic femení de la seva època, tot ressaltant la personalitat i l’originalitat d’aquesta dona, d’origen noble, que renuncià a viure de rendes i fou la primera dona en la història de l’Església que escrigué una Regla.

Hem volgut situar santa Clara en relació als moviments religiosos femenins dels segles XII-XIII i les seves figures més destacades: Hildegarda de Bingen, Margarida Porete, Hadewich d’Amberes, Gertrudis d’Helfta, Angela de Foligno…, entre les quals cal considerar-la.