Les ponències que presentem són fruit de les Jornades d’Estudis Franciscans celebrades el 14 i 15 de juny de 2019 a la Facultat de Teologia de Barcelona i a les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció.

Encapçala les Jornades una ponència del pare Simeón Stachera ofm, vicari general de Tànger, sobre la dilatada presència dels franciscans al Marroc, la seva obra missionera i l’apreci i valoració dels frares per part dels sultans del regne alauita.

En ocasió de la publicació del llibre “Hores de Ramon Llull”, els professors Simone Sari i Albert Soler ens introdueixen a aquest devocionari confegit amb textos lul·lians, redactat a manera de Breviari per a l’oració quotidiana.

En Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya (Universitat Ramon Llull), ens ofereix una ponència densa i lúcida sobre el “sí” del Cristianisme davant les crítiques de la Modernitat i el Nihilisme.

En ocasió del 400 aniversari de la mort de Sant Llorenç de Brindisi, frare caputxí i doctor de l’Església, fra Valentí Serra ens fa la glossa de la seva vida i obra, amb especial atenció a la seva vinguda a Espanya com a ministre general l’any 1603.

Finalment, la sra. M. Àngels Cifre, directiva dels col·legis de les Franciscanes de la Immaculada, ens ofereix una reflexió sobre l’itinerari educatiu que impulsa l’espiritualitat franciscana en les seves escoles.