Les ponències que presentem són fruit de les Jornades d’Estudis Franciscans celebrades el 17 de juny de 2016 a la Facultat de Teologia de Barcelona.

En ocasió del cinquè centenari de naixement de santa Teresa de Jesús es va organitzar a Arenas de San Pedro una exposició sobre la influència franciscana en l’espiritualitat de la santa d’Àvila. Per aquest motiu vàrem demanar a Fr. Julio Herranz que ens presentés un estudi sobre la influència de sant Pere d’Alcàntara en l’itinerari espiritual i la reforma de santa Teresa.

Abundant en els estudis que s’han publicat sobre el beat Ramon Llull, en ocasió del setè centenari de la seva mort, en Francesc Tous ens ofereix un estudi sobre la influència de Llull en els pensadors i espirituals de les terres de València, Mallorca i Catalunya, al llarg dels segles XIV i XV.

D’entre les coses més essencials a la vida hi ha la fascinació per les coses belles. No podem viure sense Bellesa. Al fil d’aquesta experiència, tan pròpia de l’espiritualitat franciscana, fra Juan Antonio Adánez desenvolupa els fruits del seu darrer llibre.

En ocasió de la gestació de la seva tesi doctoral, a partir dels escrits d’uns teòlegs americans que qüestionen la divinització de la nació i de l’Estat per sobre de la religió que s’ha produït a Occident, vam demanar a Fra Eduard Rey que ens fes un resum de l’estat de les seves investigacions. Ens en fa una síntesi amb el títol: «Creure sense pertànyer?»