Literatura Intertestamentària

Pàgina inicial/Llibres/Literatura Intertestamentària

Carta d’Arísteas

2021-02-17T16:15:18+01:00

La Carta d’Arísteas (segles III-II aC) narra les circumstàncies i les intencions de la versió de la Torà hebrea en grec, en un clima de mútua obertura cultural entre Alexandria i Jerusalem, entre el món grec i el món jueu. Aquesta obertura recíproca representa un dels moments més significatius d’un procés d’osmosi que ha il·luminat [...]

Filó d’Alexandria

2021-02-17T16:13:38+01:00

El pensador i escriptor judeo-hel·lenístic Filó ens parla en aquesta obra d’una comunitat d’homes i dones de finals del segle I aC, establerta sobre un turó dominant el Llac de Mareot, a les afores de la gran ciutat d’Alexandria. La descripció és única i apassionant. El silenci, l’austeritat, la contemplació, la pregària i l’estudi caracteritzen [...]

Testament de Job

2021-02-17T16:07:06+01:00

El Testament de Job és una obra intertestamentària del segle I aC. Amb una relectura creativa de la gran figura del Job bíblic descriu com el sofriment físic, intel·lectual i moral li envaeix el cos, l’ànima i tota la vida. abans de morir, el protagonista convoca els seus fills, els narra els principals fets de [...]

Vida grega d’Adam i Eva

2021-02-17T16:06:29+01:00

La Vida grega d’Adam i Eva vol descriure en què consisteix allò de ser creats “a imatge i semblança nostra” (Gn 1,26s). La glòria d’aquesta imatge/semblança té a veure amb la sobirania sobre la creació; aquest esplendor de glòria antropològica persisteix després de la caiguda del pecat. D’altra banda, en l’obra no hi apareix el tema messiànic. [...]

Vides dels Profetes

2021-02-17T16:05:56+01:00

Les Vides dels Profetes, popularment conegudes a Occident com Vitae Prophetarum, és un recull, pertanyent a la literatura intertestamentària, de tradicions i notícies “biogràfiques” referents a vint-i-tres figures de profetes de l’Antic Testament. Les breus referències biogràfiques pretenen completar les que es troben en els textos bíblics. Les dades bíbliques són sovint enriquides amb elements llegendaris populars. [...]

Els Testaments dels Dotze Patriarques

2021-02-17T16:05:04+01:00

Era necessària aquesta primera publicació i estudi en català d’Els Testaments dels Dotze Patriarques, transmesos per copistes cristians des del segle II dC. L’obra gaudeix de gran prestigi com a “joia de la corona” del món esponerós de la literatura intertestamentària. Indubtablement és així, entre altres raons, per la recepció tan delicada i, ensems, profunda [...]

El Document de Damasc

2021-02-17T16:03:10+01:00

El document de Damasc forma part de la literatura teològica i jurídica de la comunitat de Qumran. Aquesta obra ens permet endinsar-nos amb més rigor en la història rica i complexa del judaisme palestinenc, del qual, en l’antiguitat, parlaren autors ben reconeguts com ara Filó d’Alexandria, Flavi Josep i, també, Plini el Vell, Hipòlit de [...]

Go to Top