El Testament de Job és una obra intertestamentària del segle I aC. Amb una relectura creativa de la gran figura del Job bíblic descriu com el sofriment físic, intel·lectual i moral li envaeix el cos, l’ànima i tota la vida. abans de morir, el protagonista convoca els seus fills, els narra els principals fets de la seva existència totalment oberta a Déu i als pobres, i els dona els últims consells. La narració de Job és un repte contra els antics conceptes de la fe, és l’emancipació d’insostenibles teoremes dogmàtics vers una religiositat més profunda, autèntica i humana. La grandesa de Job no està en la resignació, sinó en la lluita titànica que esgota totes les lluites fins atènyer les fronteres de la fe genuïna amb resistent i coratjosa perseverança. Amb innovadora perspectiva teològica toca els temes de la resurrecció, de l’angelologia, de la pneumatologia, de la teodicea i concedeix un espai dignificant a la dona.