Les Vides dels Profetes, popularment conegudes a Occident com Vitae Prophetarum, és un recull, pertanyent a la literatura intertestamentària, de tradicions i notícies “biogràfiques” referents a vint-i-tres figures de profetes de l’Antic Testament. Les breus referències biogràfiques pretenen completar les que es troben en els textos bíblics. Les dades bíbliques són sovint enriquides amb elements llegendaris populars. Des d’un punt de vista històric, les Vides dels Profetes ens lliuren informació preciosa sobre la religiositat jueva del període final del segon temple, especialment el culte dels màrtirs i la veneració de les tombes dels profetes, malgrat no ser una literatura de viatges i peregrinacions als llocs sants de Palestina.