La Vida grega d’Adam i Eva vol descriure en què consisteix allò de ser creats “a imatge i semblança nostra” (Gn 1,26s). La glòria d’aquesta imatge/semblança té a veure amb la sobirania sobre la creació; aquest esplendor de glòria antropològica persisteix després de la caiguda del pecat.

D’altra banda, en l’obra no hi apareix el tema messiànic. Es tracta d’una obra clarament jueva, tot i no mencionar ni la Llei de Moisès ni el valor dels sacrificis expiatoris. És una obra que ajuda considerablement a entendre el judaisme present en els evangelis i en el Nou Testament en general.