Francesc d’Assís a Catalunya, 800 anys. XXIV Jornades d’Estudis Franciscans

2021-02-17T17:17:48+01:00

Aquest volum recull les ponències de les XXIV Jornades d’Estudis Franciscans que tingueren lloc el mes de juny de 2014 a la Facultat de Teologia i al Monestir de Pedralbes. Precisament en aquest any 2014 se celebraven els vuit-cents anys del pas de Sant Francesc per la Península Ibèrica. Moltes tradicions, alguns testimonis en pedra [...]

Estils Franciscans ara i aquí

2021-02-17T17:16:33+01:00

Davant dels grans canvis produïts a la societat i a l’Església en els darrers decennis, ens plantegem en aquestes Jornades com algunes de les diverses branques de la Família Franciscana han reaccionat davant d’aquesta situació. Ho fem a partir d’una taula rodona on fra Jacint Duran ofm cap, fra Francesc Linares ofm, fra Gonzalo Fernández-Gallardo [...]

Jornades d’Estudis Franciscans 17/06/2017

2021-02-17T17:15:18+01:00

Les ponències que presentem són fruit de les Jornades d’Estudis Franciscans celebrades el 17 de juny de 2016 a la Facultat de Teologia de Barcelona. En ocasió del cinquè centenari de naixement de santa Teresa de Jesús es va organitzar a Arenas de San Pedro una exposició sobre la influència franciscana en l’espiritualitat de la [...]

Franciscans i sultans

2021-02-17T17:07:43+01:00

Les ponències que presentem són fruit de les Jornades d’Estudis Franciscans celebrades el 14 i 15 de juny de 2019 a la Facultat de Teologia de Barcelona i a les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció. Encapçala les Jornades una ponència del pare Simeón Stachera ofm, vicari general de Tànger, sobre la dilatada presència dels franciscans al Marroc, la [...]

Go to Top