Aquest volum recull les ponències de les Jornades d’Estudis Franciscans celebrades els dies 28 i 29 de juny de l’any 2001. La temàtica tractada fou la de la relació entre el franciscanisme i l’islam.

Valentín Redondo exposà la relació entre Francesc d’Assís i el món musulmà, segons els relats de les fonts primitives santfranciscanes. Ramón Lourido tractà sobre la presència dels framenors al Marroc. Teresa Losada i Jaume Font parlaren sobre els reptes i l’acollida del creixen número d’immigrants musulmans a Catalunya. Fortunato Riloba, presentà la cristologia i mariologia islàmiques a partir del que en diu l’Alcorà. Jordi Gaià tractà de les intuïcions profètiques de Ramon Llull sobre l’evangelització del món islàmic.

També s’inclouen tres aportacions no relacionades directament amb l’objectiu prioritari de les Jornades. Lluís Àngel Arrom tractà de la vivència de la humilitat en la tradició espiritual de l’escola monàstica de Doroteu de Gaza. Núria Sillera parlà de la vida franciscana en temps del rei Martí l’humà i de la reina Maria de Luna. Francesc Fortuny conclogué les Jornades amb una aportació sobre el dinamisme de la fe trinitària i l’impacte del joaquinisme en el franciscanisme medieval.