Aquest volum conté les ponències de les Jornades d’Estudis Franciscans celebrades el juny de 2008.

La temàtica s’estructura en dues parts. La primera dedicada al procés de formació de la primitiva fraternitat franciscana, atenent a la importància del diàleg fratern i a la revisió constant de la vida en els capítols, de cara a la configuració i redacció progressiva de la Regla. Van en aquesta línia dues ponències de Felice Accrocca, doctor en Història Eclesiàstica i deixeble de Raoul Manelli, on es mostra com els esdeveniments viscuts en comú i les correccions que impliquen de cara al carisma van forjant dinàmicament la primera legislació franciscana. S’hi inclou també la història de Rivotorto, un dels primers estatges de la incipient fraternitat franciscana, a càrrec de Tomás Gálvez, historiador de l’orde franciscà que ha viscut molts anys a Assís investigant en els arxius civils i eclesiàstics. Morí sobtadament un mes després de pronunciar aquesta ponència; que li sigui, doncs, aquesta publicació el nostre homenatge pòstum.

La segona part va dedicada a Joan Duns Escot, un dels grans teòlegs de la tradició franciscana, en ocasió del se-cents anys de la seva mort. La componen una introducció al context històric i a la biografia d’Escot, a càrrec d’Agustí Boadas, docent a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull; una exposició dels grans temes de la seva teologia, a càrrec de Jaume Mensa, del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma, i una visió general de l’influx del seu pensament en la teologia dels Països Catalans, a càrrec de Valentí Serra, arxiver i consultor de la Facultat de Teologia de Catalunya.