Aquest volum recull les ponències de les Jornades d’Estudis Franciscans “Clara d’Assís, mestra franciscana: de la dona a les clarisses d’avui”, que tingueren lloc el mes de juny de l’any 2003 amb motiu dels 750 anys del seu trànsit.

Marco Bartoli i fra Miguel Ángel Lavilla parlaren des d’una perspectiva actual i fresca de la recerca de Clara i el seu temps. Van presentar la persona de Clara com a protagonista i no purament espectadora del fenomen franciscà. Un segon bloc d’intervencions tractaren l’evolució històrica i vital de les dames pobres, a càrrec de María del Mar Graña i fra Valentí Serra de Manresa. Sobre l’espiritualitat de santa Clara parlà sor Eulàlia Surroca.

Aquest volum s’il·lustra amb les formidables miniatures sobre la santa de Sibil·la von Bondorf.