Convent dedicat a Nostra Senyora de Bonaire, a Vilanova de Cubelles. Un any després de l’arribada dels Caputxins a la població, es posà la primera pedra de l’edifici conventual (10 gener 1645), i, una volta acabades les obres el convent, fou inaugurat el 31 d’agost de 1653. Amb data 19 de juny de 1784 es consagrà una nova església conventual amb més capacitat. Aquest convent comptà amb una bona biblioteca, i durant força decennis acollí els estudis escolàstics de la Província. Després de l’exclaustració de 1835 el convent fou totalment enderrocat.