L’any 1915 van arribar els primers caputxins a Managua, que es van instal·lar a l’església de sant Sebastià. A partir de 1922, també els fou confiada la parròquia de sant Antoni, que més endavant rebé el títol de basílica. Des d’aquesta parròquia s’atenien una sèrie de filials situades a la zona rural del país. Entre aquestes es comptava, des de 1956, l’església de Monte Tabor.

Campanes de San Antonio
L’any 1972, un violent terratrèmol va devastar tot el centre de la ciutat de Managua. Les esglésies de sant Sebastià i sant Antoni van quedar greument afectades i hagueren de ser enderrocades. Aleshores els frares es traslladaren a Monte Tabor, ocupant durant un temps espais del dispensari i la farmàcia fins que construïren la casa on resideixen actualment. Des de Monte Tabor es segueixen atenent algunes esglésies filials. La parròquia segueix mantenint el dispensari i la farmàcia, i depenen d’ella quatre col·legis.

La presència dels frares a Managua també ha donat origen a Escuelas Radiofónicas de Nicaragua, organització fundada per fra Antoni Pera l’any 1966 i que han seguit fins a l’actualitat amb la missió de donar coneixements i eines per a la realització de les persones, sobretot camperols, que es troben en la marginació.