El maig de l’any 1627 els frares caputxins arribaven a la població de Tremp. Però el convent, dedicat a Nostra Senyora de Gràcia, no s’inaugurà fins el setembre de 1630 i fou un centre d’irradiació de predicació popular en la Catalunya rural. Per mor dels decrets governamentals d’exclaustració, els frares hagueren d’abandonar el convent el dia 3 d’agost de 1835. Amb tot, el P. Fidel de Montenartró (+ 1897) mantingué tenaçment la presència caputxina a Tremp amb el desig de restaurar, quan fos possible, la vida caputxina en el convent que les autoritats havien convertit en Hospital.