Convent edificat inicialment als afores de la població per tal de practicar una vida eminentment contemplativa i eremítica. L’any 1624 es bastí un nou convent, amb més capacitat i molt més pròxim a Solsona, que es dedicà a les Llagues o “Estigmatització” de Sant Francesc.

Durant l’exclaustració de 1835 el convent hagué d’abandonar-se, però es reobrí el 1837 durant la primera guerra carlina.

L’any 1878 el convent i església fou cedida als claretians.