Convent dedicat a l’Assumpció de la Mare de Déu, fou edificat pels caputxins de Catalunya en el terme de La Torreta (als afores de Granollers) l’any 1584.

Durant l’ocupació napoleònica fou enderrocat per ordre del general Lacy (1810), i reedificat el 1816. Durant el trienni liberal els frares foren exclaustrats (1821) i foragitats definitivament del convent el 5 d’agost de 1835 per les lleis d’exclaustració.

L’edifici conventual es destinà a Hospital i en els terrenys de l’horta s’hi construí el cementiri municipal.