Convent edificat inicialment pels caputxins a redós de l’ermita de sant Roc, als afores de la població de Figueres (1584). Per disposició del rei Carles III el convent fou enderrocat per tal de procedir a l’edificació del famós castell de Sant Ferran. Amb l’ajut del rei l’any 1757 els frares començaren les obres d’un nou convent (dedicat també a sant Roc) que fou inaugurat el 1760.

Amb l’exclaustració de 1835 s’estroncà la presència caputxina a Figueres, però l’edifici conventual fou conservat i, durant força anys, s’emprà com a magatzem municipal.