L’any 1606 els Caputxins de Catalunya s’establiren a redós de l’ermita de Nostra Senyora del Miracle, situada als afores de la població de Cervera.

Després de l’exclaustració de 1835 el convent fou ocupat per les tropes dels Miquelets i, finalment, enderrocat.

En l’espai que ocupava l’horta i el convent, hi fou edificada l’actual estació del tren.