Els caputxins de Catalunya plantaven la creu fundacional als afores de la població d’Olot el dia 17 d’abril de 1627 i es començà a edificar un convent dedicat al Pare Sant Francesc que perdurà fins l’exclaustració de 1835. L’església conventual comptà amb un interessant retaule pintat pel
famós pintor genovès Battista Palma l’any 1630 i, fins l’any 1835, es venerà a la sagristia un Crist duent la creu obra del celebrat pintor Domenico Theocópuili “El Greco”.