Convent edificat l’any 1583 a redós de l’ermita de santa Anna, patrona de Blanes. L’any 1626 es reedificà i amplià l’edifici conventual. Una mica més tard, en el 1631 es beneí un retaule que pintà l’artista genovès Battista Palma dedicat a santa Anna. Per mor de les lleis d’exclaustració de la centúria dinovena, els frares caputxins hagueren d’abandonar el més bell i emblemàtic dels seus convents a Catalunya el dia 2 d’agost de 1835. L’escriptor i terciari franciscà, Joaquim Ruyra, immortalitzà aquest convent blanenc en la bellíssima i insuperable narració titulada Les coses benignes (1925).