Convent anomenat de “Dues Viles” per mor de ser edificat a l’extrem de les poblacions de Calella de la Costa i de Pineda de Mar. És la darrera fundació dels caputxins abans de l’exclaustració de 1835. Aquest convent es dedicà a Santa Maria de Cervelló (o de “Socors”), religiosa mercedària que morí el 1290, i que comptà amb una gran veneració popular a casa nostra.
Calella-Pineda
Els caputxins arribaren a “Dues Viles” l’any 1700 i el convent fou inaugurat el 1709. Al cap d’un segle l’edifici fou saquejat i incendiat per ordre del general Duhesme, cap de les tropes napoleòniques. Després d’algunes obres de restauració (1827) es convertí en casa de recol.lecció i en noviciat (1831). Els caputxins hagueren d’abandonar el convent forçats per les lleis d’exclaustració de 1835. Posteriorment (1868) l’edifici fou adquirit a l’Estat pel P. Josep Tintorer, agustí, des d’on inicià la restauració hispana dels agustins l’any 1881.