Dia 16 de maig

Santa Margarida de Cortona, penitent

Margarida nasqué a Laviano (Etrúria), l’any 1247. De jove va viure amb un home durant nou anys a Montepulciano. Quan ell morí, va marxar a Cortona, i va vestir l’hàbit del Terç Orde, emprenent una nova vida sota el mestratge dels Framenors. Es dedicà a la pràctica de les obres de caritat, especialment envers els malalts; per ajudar-los, va procurar-se algunes companyes, i va edificar un hospital. Practicà la pietat, amb moltes oracions, dejunis i meditacions, sobresortint per la seva humilitat i pobresa, i brillant per la devoció al misteri de l’Eucaristia i a la Passió de Jesucrist. Morí el dia 22 de febrer de 1297.

imatge margarida-cortona

Oh Déu, que no voleu la mort del pecador, sinó que es converteixi i que visqui: concediu-nos bondadosament que, així com dels viaranys de la perdició vau fer tornar al bon camí la vostra serventa santa Margarida de Cortona, també nosaltres, alliberats dels lligams del pecat, us puguem servir amb puresa de cor.