8 de desembre

LA CONCEPCIÓ IMMACULADA DE SANTA MARIA, patrona de l’orde franciscà

Sant Francesc va ser sempre profundament devot de la Mare de Déu, a l’empara de la qual va posar l’orde en acollir-se a la capella de santa Maria dels Àngels a Assís. Des del segle XIII, i durant tot el temps fins que el 1854 el Papa Pius IX va declarar la Immaculada Concepció com a dogma de fe, l’orde franciscà es va erigir en defensor d’aquest privilegi de la Mare de Déu, amb figures rellevants com la del beat Joan Duns Escot. Va ser un Papa franciscà, Sixte IV, qui va fer extensiva a tota l’Església en el segle XV la festa que els franciscans ja celebraven des de 1263. En el segle XVIII, la Immaculada va ser declarada patrona de l’orde.