Santa Coleta, clarissa

 7 de febrer

Coleta o Nicolette Boylet nasqué a Corbie, poblat de Picardia, al nord de França, l’any 1381. Òrfena de pares, va donar tots els seus béns al pobres, va vestir l’hàbit del Terç Orde i va viure retirada durant un temps. Després es va fer clarissa. Més tard, amb llicència del Papa, va reformar molts monestirs del primer i del segon Orde, que retornaren a la primera forma de vida franciscana, sobretot gràcies a la pràctica de l’oració i de la pobresa. Va morir el dia 6 de març de 1447.

Santa Coleta

Senyor Déu, que escollíreu santa Coleta perquè fos model i guia de perfecció evangèlica per a moltes verges: us demanem que es mantingui pur constantment en nosaltres aquell esperit seràfic que ella ensenyà sàviament i d’una manera admirable confirmà amb una vida santa.