Dia 9 de maig

Santa Caterina de Bolonya, clarissa

Sor Caterina (de família, Vigri-Mamollini) nasqué a Bologna, l’any 1413. Fou molt instruïda en les lletres i les arts liberals. L’any 1431 va ingressar al monestir de clarisses de Ferrara. Destinada a l’educació de les novícies, les va formar amb sanes doctrines. El 1456 fundà un nou monestir a Bologna, que va regir fins a la seva mort. Resplendí en tota classe de virtuts, especialment en la humilitat  i  la  pobresa.  Escriví  uns opuscles molt útils per a obtenir la perfecció. Morí l’any 1463.

boto-caterina

 

Senyor, Déu nostre, que omplíreu de dons celestials santa Caterina de Bologna, verge: feu que, imitant la seva virtut a la terra, fruïm amb ella de les delícies del cel.