Santa Agnès de Praga, clarissa

2 de març

Agnès, filla del rei Premislau de Bohèmia, nasqué a Praga vers l’any 1205. Després de refusar el matrimoni amb l’emperador, entrà al monestir que ella mateixa havia fundat per a les clarisses, el qual va governar durant molt de temps. Mantingué una gran amistat amb santa Clara, de qui va rebre algunes cartes que tracten de la perfecció seràfica. Morí entre els anys 1280 i 1283.

 Santa Agnès de Praga

Oh Déu, que vau conduir santa Agnès de Praga al camí de la perfecció, per la renúncia de les delícies reials i el seguiment humil de la creu: feu que aprenguem, com ella, a no fer cas de les coses caduques i a cercar les del cel.