Dia 19 de novembre

SANTA AGNÈS D’ASSÍS, clarissa, germana de santa Clara

Agnès de Faverone nasqué a Assís l’any 1197. El seu nom de baptisme era Caterina. El 1212 seguí la seva germana Clara, abraçant la seva vida de pobresa. Fou enviada a fundar un nou monestir de Florència. Després va retornar a Assís, on va morir poc temps després de la seva germana, probablement el 27 d’agost de 1253.

imatge-santaagnes

Oh Déu, vós heu donat santa Agnès d’Assís, com exemple de perfecció seràfica per a moltes altres verges; concediu-nos que, tot imitant la seva virtut a la terra, fruïm amb ella de les delícies del cel.