Sant Bernat de Corleone

12 de gener

Fra Bernat (de família, Felip Latini) nasqué a Corleone (Sicília), l’any 1605. De jove era d’esperit violent, prompte a la baralla. Convertit, ingressà als Framenors Caputxins l’any 1632. Lliurat del tot a Déu,s’esforçà per configurar-se a Crist crucificat amb una caritat heroica i amb dignes fruits de penitència. Va morir a Palermo el 1667 i fou beatificat per Climent XII el 15 de maig de 1768, i canonitzat per Joan-Pau II el 10 de juny de 2001.

Sant Bernat de Corleone

Oh Déu, que ens heu proposat sant Bernat de Corleone com a model admirable de penitència i de virtuts cristianes: feu que també nosaltres, plens del fervor del vostre Esperit, ens mantinguem ferms en la fe i siguem promptes a fer el bé.