BEATS AGATÀNGEL I CASSIÀ, caputxins i màrtirs

Fra Agatàngel (de família, Francesc Noury) nasqué el 1598 aVendôme (França), i ingressà als Framenors Caputxins l’any 1619. Es dedicà a l’activitat missionera al Caire com a superior de la missió treballant per la unió amb els Coptes i més endavant com a encarregat de la nova missió a Etiòpia. Aquí vingué per ajudar-lo Fra Cassià (de família, GonçalLopes-Netto), que havia nascut a Nantes l’any 1607 i havia professat el 1623. Ambdós foren presos pels abissinis i moriren màrtirs de la fe. Això s’esdevenia a Gondar l’any 1638. Foren beatificats per Pius X, el 1905.

boto_beats

Oh Déu, vós heu fet dels màrtirs Agatàngel i Cassià, preveres, uns autèntics testimonis de la fe; uspreguem, per la seva intercessió, que tothom us confessi en la unitat de la fe veritable.