Dia 27 de maig

Beat Josep Tous d’Igualada, caputxí i fundador

Fra Josep (de família, Josep Tous i Soler) nasqué a Igualada, l’any 1811. Va ingressar a l’Orde dels Framenors Caputxins, on professà l’any 1828. Poc temps després de ser ordenat de sacerdot, esclatà la revolució del 1835. Fou expulsat del seu convent i sofrí presó i exili. Després d’una breu estada a Itàlia i a la ciutat de Tolosa de Llenguadoc, regressà a Barcelona. Com que no s’hi havia restablert la vida conventual, exercí el seu ministeri sacerdotal en diferents parròquies, sempre de manera molt exemplar. Adonant-se de la situació de deixadesa moral i cultural de la infantesa i joventut, l’any 1850 va fundar a Ripoll (Girona) l’Institut de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, dedicat a  l’educació  cristiana  de les nenes i noies. La mort li sobrevingué mentre celebrava l’Eucaristia, el 27 de febrer de 1871. Fou beatificat en 2010.

imatge beat josep

Oh Déu, vós féreu al beat Josep Tous d’Igualada, prevere, la gràcia de seguir fidelment el vostre Fill en pobresa i humilitat d’esperit i de promoure en l’Església l’educació cristiana dels infants; concediu-nos, pels seus mèrits i la seva intercessió, que profundament renovats puguem assaborir la dolcesa del vostre amor.