Dia 8 de maig

Beat Jeremies de Valàquia, caputxí

Fra Jeremies (de família, Joan Kostist) nasqué a Valàquia Menor (Romania) l’any 1556. Als 18 anys deixà la seva terra i se n’anà a Itàlia, on visqué per sempre més. En 1579 féu la seva professió religiosa entre els Framenors Caputxins de Nàpols. Designat per a diverses tasques en diferents convents, finalment en el 1585 fou encarregat d’assistir els germans malalts en el convent de Sant Efrem Nou a Nàpols, labor que féu durant 40 anys, consumint la seva vida en aquest servei de forma generosa i sempre amb “alegria i serenitat en el rostre”. Morí el 5 de març de 1625, víctima de la caritat i de l’obediència mentre visitava un malalt. Fou beatificat per Joan-Pau II el 30 d’octubre de 1983.

imatge jeremies vala

Pare misericordiós, que heu concedit al beat Jeremies de Valàquia d’imitar el vostre Fill servint els germans i sacrificant-se per ells: concediu-nos que, rere el seu exemple i per la seva intercessió, correguem pel camí  evangèlic  de la  humilitat  i  de  la  caritat,  i  així col·laborem en el vostre designi universal de salvació.