SANT DOMÈNEC, fundador de l’Orde dels Predicadors

Domènec, fill de Fèlix de Guzmán, nasqué a Caleruega (Burgos), vers l’any 1170. Estudià teologia a Palència i fou canonge de l’església d’Osma. Treballà amb gran fruit, amb la paraula i l’exemple, contra l’heretgia dels albigesos. Per tal fi, reuní companys i va instituir l’Orde dels Predicadors, molt relacionada amb la de Framenors. Morí el dia 6 d’agost de 1221 a Bolonya.

imagen_stdomenec

Senyor, que sant Domènec de Guzman ajudi la vostra Església amb els seus mèrits i els seus ensenyaments; que ell, que fou predicador eximi de la vostra veritat, sigui també un piadós intercessor a favor nostre.