SANT LLUÍS, terciari i rei de França

Lluís, fill de Lluís VIII i Blanca de Castella, nasqué l’any 1214. Als 22 anys, pujà al soli reial de França. Del seu matrimoni nasqueren onze fills, que ell personalment educà molt bé. Sobresortí en l’esperit de penitència i d’oració, i en l’amor als pobres. Mirava el bé espiritual dels súbdits, a més de la utilitat temporal i de la pau entre les nacions. Emprengué expedicions per alliberar el sepulcre de Crist, i morí vora Cartago l’any 1270.

sant lluis-imatge

Oh Déu, vós heu traslladat sant Lluís de les sol·licituds del regne terrenal a la glòria del Regne celestial; concediu-nos, per la seva intercessió, que en el compliment dels deures temporals cerquem el vostre Regne etern.