BEAT BERNAT D’OFFIDA, caputxí

Fra Bernat (de família, Domènec Peroni) nasqué a Offida en una família d’humils pagesos l’any 1604. Als 22 anys vestí l’hàbit dels Framenors Caputxins com a germà no clergue portant una vida d’oració i de penitència. Tot i ser analfabet, freqüentment era consultat per savis i personalitats sobre diferents difícils problemes. Morí als 90 anys el 20 d’agost de 1694. Fou beatificat per Pius VI l’any 1795.

beat-imatge

Oh Déu, vós heu ensenyat a la vostra Església que tots els manaments són inclosos en l’amor a vós i als germans; feu que a imitació del beat Bernat d’Offida esmercem la nostra vida al servei del proïsme, per tal d’ésser comptats entre els beneïts del vostre Regne.